Blog - De zorg om wat verloren is - deel 1

Eén van de teksten die veel heeft betekend in mijn leven is Lukas 15 en deze tekst is dan ook één van de teksten die bij heeft gedragen aan de naam van mijn praktijk FOUND. In deze tijd naar Pasen toe wil ik jou en ook mezelf opnieuw meenemen in welke prachtige dingen Jezus hier in tegen ons zegt. Komende weken zoomen we in op 5 thema’s: het hele plaatje, de drie zonen en op de Vader. Vandaag beginnen we met het hele plaatje en daarom starten we met de tekst te lezen.
 
Ik geloof dat we de bijbel kunnen lezen als een leuke roman: we beginnen er in en we lezen lekker een stuk en gaan daarna ons ding doen. Of we lezen het als een verplichting, zo heb ik het vroeger ervaren. Namelijk na het eten een stuk lezen, waar ik niet veel van snapte en dan weer door in de drukte van de dag, waar ik tijdens het lezen met mijn gedachten al bij was.
 
Hoe lees jij de bijbel? Ik heb in de afgelopen jaren geleerd dat er nog een andere manier is. Johannes 1:1 zegt dat Jezus het Levende Woord is en de Hebreeën schrijver zegt in hoofdstuk 12:4: Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.

Wanneer jij de bijbel opendoet kom je in aanraking met Jezus, je komt in aanraking met Hem die het Leven zelf is en het is confronterend, eerlijk, krachtig en het zet wat jij denkt en wat jij doet in het licht. We komen in aanraking met de Levende God en ik wil dit heel vaak helemaal niet. Ik wil niet dat dingen in het licht komen te staan, ik wil niet veranderen. Ik wil niet de pijn van een tweesnijdend zwaard, dat doet echt veel pijn. En ik geloof dat we vaak manieren vinden om dit niet te laten gebeuren, dus dat we het snel lezen, of we lezen het als gewoonte en zijn met onze gedachten afgedwaald. Zo houden we het op afstand en zo houden we God zelf op afstand. Herken je dat?
 
Waarom zou je dan überhaupt de bijbel willen lezen? Waarom zou je pijn willen, waarom zou je gedachten en opvattingen ontleed willen hebben? De enige reden om dit te willen, is omdat God zelf degene is die jou wil ontmoeten. Hij gebruikt niet een zwaard om je een kopje kleiner te maken, Hij gebruikt een zwaard, om dat wat vies is, wat in de leugen leeft er heel voorzichtig, stukje voor stukje uit te snijden. De wond te helen die daar komt en jou geheel te vullen met Zijn liefde. Met Hemzelf. Een soort harttransplantatie eigenlijk, waarbij een versteend hart vervangen wordt voor een kloppend, levend hart (Ezechiël 36:26). Je komt door het openslaan van de bijbel in contact met Hem die de Liefde zelf is, die zorgt dat jouw hart weer kan kloppen zodat jij leeft.

 Je komt in aanraking met Hem die zich aan jou wil verbinden en die door elke tekst tot jou spreekt. Het is namelijk het Levende Woord, dat betekent dus dat het niet dood is als een roman of een krantenartikel. Die verjaren in de loop van de tijd, de tekst die jij in de bijbel leest verjaart nooit. Omdat God daar doorheen tot jou spreekt en zo wil God ook jou vandaag wat delen door de tekst die we samen gaan lezen.
 
Maar hoe doe je dat dan? Hoe lees je de bijbel zo dat je God daar in ontmoet? Daar zijn veel manieren voor die je helpen! En bedenk dit: het zijn manieren. God spreekt door Zijn Woord. Hij spreekt wel, deze manieren helpen jou en mij om te luisteren. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld Lectio Divina en ook een dagboek of een uitleg over de tekst zijn voorbeelden die kunnen helpen. Vandaag doen we het door middel van een aantal vragen die je meeneemt als je de tekst leest.

Ga je mee? Durf je het aan om Hem die de Liefde zelf is te ontmoeten in deze tekst?
 
Oké, tof dat we dit gaan doen! Nu allereerst: zoek een rustige, stille plek. Heb je eigenlijk over 5 minuten een afspraak? Kom dan later terug, wanneer je de tijd hebt om aan Gods voeten te gaan zitten. Dus kies een moment dat je er met volle aandacht kan zijn. Pak pen en papier erbij en ga zitten.
 
Ga lekker zitten. Sluit je ogen. Adem ontspannen in en uit. Wat voel je in je lijf? Wat denk je? Waarschijnlijk komen er allemaal gedachten in je naar boven: dingen die je moet doen, mensen aan wie je denkt, zorgen die je hebt. Laat ze er maar zijn. Al deze gedachten zijn welkom, aanvaard ze en laat ze daarna weer los. Heb je to do’s? Schrijf ze op je blaadje, zo kan je er straks naar kijken en dit voor nu ook loslaten.
 
Adem je nog steeds ontspannen in en uit? Zit je nog lekker?
 
Spreek dit gebed uit of bid jouw gebed in jouw woorden:
Machtige Schepper, U die zelf het Levende Woord bent. Dank U dat U hier bent, dank U voor de tijd die ik nu met U door mag brengen. U weet wat er allemaal door me heen gaat, dat ik het spannend/leuk/overdreven/moeilijk/fijn vind en ik deel nu ook hard op met U wat er allemaal door me heen gaat: ………………………
Dank U dat U luistert, dat U geduldig bent. Dank U dat U wilt spreken tot mij door Uw woord. Hier ben ik, ik luister.


We lezen nu samen Lukas 15: 11- 32 (NBV)
Tip: lees het rustig, hardop en gun jezelf het plezier van de verwondering; lees het alsof het de eerste keer is.

11Vervolgens zei hij: ‘Iemand had twee zonen. 12De jongste van hen zei tegen zijn vader: “Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb.” De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. 13Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte. 14Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood, en begon hij gebrek te lijden. 15Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. 16Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. 17Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van de honger. 18Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: “Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, 19ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden; behandel mij als een van uw dagloners.” 20Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader.
Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. 21“Vader,” zei zijn zoon tegen hem, “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden.” 22 Maar de vader zei tegen zijn knechten: “Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. 23Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, 24want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.” En ze begonnen feest te vieren.
25De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. 26Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. 27De knecht zei tegen hem: “Uw broer is thuisgekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen.” 28Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. 29Hij zei tegen zijn vader: “Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. 30Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht.” 31Zijn vader zei tegen hem: “Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou. 32Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden.”’

Wat valt je op in dit verhaal? Is er een woord of zin wat eruit springt? Iets wat je mooi vindt, wat je irriteert, waar je vragen over hebt? Schrijf dit voor jezelf op.

Lees de tekst nu nog eens. En hierbij nodig ik je uit om jezelf in het verhaal te zetten, daarmee bedoel ik: als jij erbij zou zijn waar sta je dan? Wie ben je dan? Wat zie je dan? Ruik je wat? Wat voel je? Wat zou jij doen? Hoe kijken de mensen die je ziet? Welke emoties zijn voelbaar? Als je het fijn vindt schrijf je op wat je opvalt.

Wees daarna eens een tijdje stil. Blijf rustig ademen. Doe je ogen lekker dicht en zit rustig. Laat alles wat je hebt bedacht, gelezen, gezien aan je voorbij gaan.

Hoe voel jij je?

Wat denk je dat deze tekst jou vandaag wil vertellen?

We danken God samen voor wat Hij gesproken heeft tot jou vandaag:
Heer U bent degene die spreekt, U bent degene die naar Uw kinderen toe rent. U bent degene die wie buiten staat, naar binnen haalt. U bent het die ook nu naar mij toekomt. Dank U voor deze tijd en voor Uw Woord. Dank U dat U gesproken hebt en dat Uw liefde zo groot is. Zegen mij en een ieder die dit leest met Uzelf. In Jezus’ Naam. Amen.


Dank je, dat je deze tijd met mij hebt genomen om zo bij God te komen. Ik bid dat het jou tot zegen mag zijn. In de komende tijd neem ik je verder mee deze tekst in, hopelijk tot volgende week!